UMA LEHT

   
Siit leiad asju, mis on valminud minu käsitööna - suuresti taaskasutatud materjalidest või kapinurka ununenud materjalijääkidest. Muidugi Sa ei vaja neid - Sa lihtsalt armastad neid! smiley

Here you find things, handmade by me - largely of reused materials or of residues, forgotten to the corner of the cupboard. Of course you don´t need them - you just love them! smileySellele lehele koondan lingid mu artiklitele Uma Lehes. Tänan kõiki portreteeritavaid - mul on olnud teiega väga huvitav smiley


Karula miis Krüüneri Teo oppas lindamist avvustama

Võromaa kingitüs otsi esi üles!?

Kildakõsõ Umalt Pidolt

Linnukimeistri Võrolt

Raamadukogo lauluesä aian

Mooste mõisa Härmätarõl om kudaja pernaanõ

Rumvoldi Aivar oppas Võrol savikunsti

Mesinigõpaar määr ostjit hää jutu ja hää salviga

Meditsiinist raamadukogohoitjas

Vällämaal opja: Võromaalõ tulõmi puhkama

Laidi Tiiu – poiskõisi puutüüoppaja

Latsi tervüs kooliõe süäme pääl

Vahtsõ ettevõtja saava tukõ


Russi Olev löüd puust illo

Käsitüüturg Võro polikliinikun

Aasta eläjätohtri om kimmäs oppaja

Kohe kaova hää as´a?

Kimmä meelega advokaat jaga nõvvu viil pensipõlvõngi

Kohe kaosõ hää as´a? 
Mille olõ-i piimäpudõlikorkõ saia?

Viitark Saava Astrid soovitas: joogõ kraanivett!

Võrokõsõ kott sai korgõ avvohinna

Kohe kaova hää as’a? 
Puuvillatsit sukkõ piät eräle telmä

Vana Võromaa savianomidõ oppus

Sõan käümine tege mehe kimmäs

Võrokõsõ pink Linnundusmuusõumin

Vana massina köütvä nuuri inemiisi

Lilli Ivo näütäs klaasijukõruisi

Võrol oll´ romantigafestival

Vahvlimassinat otsman


Kildakõisi katõkümnendält Võro folkloorifestivaalilt

Hõpõnõgla-näütüs Võrol

Häätegemiskeskus sai huu sisse poodist

Kunstnigu ja kirämehe Valtri Edgari looming eläs edesi

Ahmani Piret: ütelge ummilõ, ku pall’o ti näist hooliti

Pihlõnõ sügüsetunnõ

Hõpõnõgla sai jäl võrokõnõ

Esieräline Virunuka tahrakalmatu sai teedüstahvli

Jaapani kärbläseseene-sirm


Landi Tiit: opma piässi iks kodokandin

Võrolt nõssi lindu ummamuudu kunstnik

Jõksi Henn: otsus tulõ tetä palamisõga!


Rõiva- ja uulidsakunst kuun


Võromaalt ilmanäütüsele

Inemiisil lätt Saagu Valgusõ keskusõ abikätt vaia


Tolstingu Taneli ummamuudu pildinäütüs

Võrokõsõ muialpuul: süä om iks koton

Võrokõisi käsitüü joulumüügil

Tammõtsõõri pilt tõi avvuhinna

Jouluaol tii-näütüst kaema!


Jouluaig om üllätüisi aig

Pia 40aastadsõlt puutüümeistris

Kronbergi Janika: rännädä võit, a tähtsämb om kotun õnnõlik olla

Elo kisk iks katõlõ poolõ kõrraga

Võromaal trehväs ette harv seeneliik

Navi küläst peri Käose Karel hüpäs’ modelli-ilma

Kunstnik tege Raadamal latsõpõlvõkodo ussõ vallalõ